xsmb1.com là domain phụ khi vào xsmb.vn gặp khó

Thống kê tần suất cặp lo to trực tuyến chính xác nhất

BẢNG THỐNG KÊ TẦN SUẤT CẶP LOTO

  • Khoảng thời gian xem:

  • Tỉnh

Chọn cặp số muốn xem: CHỌN TẤT CẢ | XÓA TẤT CẢ

00-55 01-10 02-20 03-30 04-40 05-50 06-60 07-70 08-80 09-90

11-66 12-21 13-31 14-41 15-51 16-61 17-71 18-81 19-91 22-77

23-32 24-42 25-52 26-62 27-72 28-82 29-92 33-88 34-43 35-53

36-63 37-73 38-83 39-93 44-99 45-54 46-64 47-74 48-84 49-94

56-65 57-75 58-85 59-95 67-76 68-86 69-96 78-87 79-97 89-98

Số lần xuất hiện có màu đỏ là trường hợp về ở giải đặc biệt
Dữ liệu kết quả từ 01/01/2002 đến nay.
Thống kê tần suất loto của xổ số Miền Bắc trong 1 tuần gần nhất:
Ngày
-
tháng
16
-
04
-
2024
15
-
04
-
2024
14
-
04
-
2024
13
-
04
-
2024
12
-
04
-
2024
11
-
04
-
2024
10
-
04
-
2024
Tổng số lần về
00-55             1 1
01-10 2     1 1 1   5
02-20       3       3
03-30       1       1
04-40           1   1
05-50 1   1   1 1   4
06-60               0
07-70     2   1   1 4
08-80       1 1 1   3
09-90     1 2       3
11-66 1             1
12-21     1   1   1 3
13-31               0
14-41       1       1
15-51 1 1       1   3
16-61 1 1 1