xsmb1.com là domain phụ khi vào xsmb.vn gặp khó

XSDT ngày 06/02/2023 - Kết quả xổ số Đồng Tháp - SXDT

Giải tám 71
Giải bảy 368
Giải sáu 4060 5631 8322
Giải năm 1591
Giải tư 92578 23528 37812
50139 70905 80770 24644
Giải ba 91458 78800
Giải nhì 69774
Giải nhất 66768
Đặc biệt 328646
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 6 7
 • 1
  3 7 9
 • 2
  1 2
 • 3
   
 • 4
  4 7
 • 5
  0
 • 6
  4
 • 7
   
 • 8
  2 5 6 6 7
 • 9
  3
Giải tám 71
Giải bảy 420
Giải sáu 8083 7209 5408
Giải năm 7523
Giải tư 28639 03824 14308
85423 55105 80678 93592
Giải ba 89224 72404
Giải nhì 26635
Giải nhất 94012
Đặc biệt 155515
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  2
 • 1
  7
 • 2
  1 9
 • 3
  2 2 8
 • 4
  0 2 2
 • 5
  0 1 3
 • 6
   
 • 7
   
 • 8
  0 0 7
 • 9
  0 3
Giải tám 38
Giải bảy 268
Giải sáu 4162 7760 1884
Giải năm 5839
Giải tư 41470 30057 71748
86494 76524 36842 94165
Giải ba 06978 70855
Giải nhì 78004
Giải nhất 08505
Đặc biệt 241081
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7
 • 1
  8
 • 2
  4 6
 • 3
   
 • 4
  0 2 8 9
 • 5
  0 5 6
 • 6
   
 • 7
  5
 • 8
  3 4 6 7
 • 9
  3
Giải tám 50
Giải bảy 536
Giải sáu 3920 4840 8951
Giải năm 3427
Giải tư 96897 84098 90033
76241 67198 45657 12496
Giải ba 53141 25029
Giải nhì 00388
Giải nhất 20486
Đặc biệt 288300
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 2 4 5
 • 1
  4 4 5
 • 2
   
 • 3
  3
 • 4
   
 • 5
   
 • 6
  3 8 9
 • 7
  2 5 9
 • 8
  8 9 9
 • 9
  2
Giải tám 06
Giải bảy 554
Giải sáu 2873 0838 0645
Giải năm 7876
Giải tư 42059 17872 79841
09259 18243 69356 79362
Giải ba 75745 02835
Giải nhì 09874
Giải nhất 29371
Đặc biệt 123923
Lấy kết quả: X1 DT gửi 8185
Số đẹp trong ngày:C1 DT gửi 8585
 • Đầu
  Loto
 • 0
   
 • 1
  4 7
 • 2
  6 7
 • 3
  2 4 7
 • 4
  5 7
 • 5
  3 4 4
 • 6
  0 5 7
 • 7
   
 • 8
  3
 • 9
  5 5