xsmb1.com là domain phụ khi vào xsmb.vn gặp khó

XSDNG ngày 20/01/2024 - Kết quả xổ số Đà Nẵng - SXDNG

Giải tám 66
Giải bảy 280
Giải sáu 9628 8251 3818
Giải năm 0484
Giải tư 23100 20074 94494
16231 19500 50443 19345
Giải ba 56539 86286
Giải nhì 92770
Giải nhất 76017
Đặc biệt 137402
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  0 0 7 8
 • 1
  3 5
 • 2
  0
 • 3
  4
 • 4
  7 8 9
 • 5
  4
 • 6
  6 8
 • 7
  1
 • 8
  1 2
 • 9
  3
Giải tám 90
Giải bảy 413
Giải sáu 8334 2286 5586
Giải năm 2791
Giải tư 80517 99269 18982
98013 94999 04523 10224
Giải ba 83653 75586
Giải nhì 49435
Giải nhất 54981
Đặc biệt 896989
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  9
 • 1
  8 9
 • 2
  8
 • 3
  1 1 2 5
 • 4
  2 3
 • 5
  3
 • 6
  8 8 8
 • 7
  1
 • 8
   
 • 9
  6 8 9
Giải tám 05
Giải bảy 724
Giải sáu 5531 1037 3340
Giải năm 6002
Giải tư 91192 55090 15297
95479 16224 87650 90121
Giải ba 20760 09905
Giải nhì 37490
Giải nhất 95796
Đặc biệt 102147
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  4 5 6 9 9
 • 1
  2 3
 • 2
  0 9
 • 3
   
 • 4
  2 2
 • 5
  0 0
 • 6
  9
 • 7
  3 4 9
 • 8
   
 • 9
  7
Giải tám 81
Giải bảy 113
Giải sáu 2370 1994 5831
Giải năm 1372
Giải tư 30899 15716 50209
84913 61805 05175 37715
Giải ba 44261 03655
Giải nhì 30560
Giải nhất 66737
Đặc biệt 970808
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  6 7
 • 1
  3 6 8
 • 2
  7
 • 3
  1 1
 • 4
  9
 • 5
  0 1 5 7
 • 6
  1
 • 7
  3
 • 8
  0
 • 9
  0 9
Giải tám 48
Giải bảy 552
Giải sáu 6314 6124 9339
Giải năm 7275
Giải tư 50395 06380 75967
78210 63614 53672 66526
Giải ba 22250 44809
Giải nhì 56455
Giải nhất 04242
Đặc biệt 572898
Lấy kết quả: X1 DNG gửi 8185
 • Đầu
  Loto
 • 0
  1 5 8
 • 1
   
 • 2
  4 5 7
 • 3
   
 • 4
  1 1 2
 • 5
  5 7 9
 • 6
  2
 • 7
  6
 • 8
  4 9
 • 9
  0 3